LPS-Breek4U verzorgt op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze de tussenschoolse opvang zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven. Om het overblijven voor iedereen prettig te laten verlopen, zijn een aantal afspraken opgesteld. Wilt u deze afspraken lezen en doorspreken met uw kind(eren).

Per groep

 • De kinderen uit groep 1/2 worden om 11.45 uur door de overblijfmedewerkers opgehaald in hun klas. De kinderen worden verdeeld over 2 kleuterklassen om te eten. Na het eten gaan de kinderen op het kleine plein buiten spelen. Na het spelen worden de kinderen weer naar hun eigen klas gebracht.

 • De kinderen uit groep 3 worden door de overblijfmedewerker opgehaald in hun klas. De kinderen gaan eerst op het kleine plein buiten spelen. Daarna eten zij in de BSO-ruimte. Van hieruit worden zij weer naar hun klas teruggebracht.

 • De kinderen uit groep 4 worden door de overblijfmedewerker opgehaald in hun klas. Zij gaan eerst eten in de BSO-ruimte. Na het eten gaan zij op het grote plein buiten spelen .Na het buitenspelen worden de kinderen weer naar hun klas gebracht.

 • De kinderen uit groep 5 worden door de overblijfmedewerker opgehaald in hun klas. Zij gaan eerst op het grote plein buiten spelen. Daarna eten zij in de aula van de school. Na het eten worden de kinderen weer naar hun eigen klas teruggebracht.

 • De kinderen uit groep 6 komen met hun jas en tas naar beneden. De kinderen melden zich bij de overblijfmedewerker. Zij eten eerst in de aula van de school. Na het eten gaan zij op het grote plein buiten spelen. Zij mogen na het verzamelen, op aansturing van de overblijfmedewerker, zelf naar hun klas teruggaan.

 • De kinderen uit groep 7 en 8 komen met hun jas naar beneden. De kinderen melden zich bij de overblijfmedewerker. Daarna gaan zij buiten spelen op het grote schoolplein. Na het spelen, eten de kinderen in het overblijflokaal op de 2e verdieping. Na het eten gaan ze weer zelfstandig naar hun eigen klas.

Algemene afspraken

 • Voor het eten gaan de kinderen naar het toilet, tijdens mag altijd maar dan wel in overleg.
 • We blijven van elkaars spullen (eten/snoep en drinken) af.
 • Tijdens het eten blijf je aan tafel zitten.
 • Afval doe je in de bakken die op de tafels staan.
 • Tijdens het eten praten we rustig en vooral gezellig met elkaar.
 • Je mag 1 snoepje meenemen.
 • Je eet eerst je brood op, minimaal 1 boterham en pas daarna je snoepje.
 • In alle groepen schenken wij water en thee.
 • Als het echt nodig is mag je tijdens het buiten spelen naar binnen.
 • Bij slecht weer spelen we in de gymzaal (grote en kleine) en/of in de aula.
 • Speelgoed en knutselspullen ruimen we gezamenlijk op voordat de pauze voorbij is.
 • Om 12.45 uur gaan de kinderen terug naar hun klas. De kinderen die zijn opgehaald door een overblijfmedewerker worden door hem/haar ook weer naar hun klas teruggebracht.