LPS-Breek4U verzorgt op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze de tussenschoolse opvang zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven. Om het overblijven voor iedereen prettig te laten verlopen, zijn een aantal afspraken opgesteld. Wilt u deze afspraken lezen en doorspreken met uw kind(eren).

Per groep

 • De kinderen uit groep 1/2 worden om 11.45 uur door de overblijfmedewerkers opgehaald in hun klas. De ene groep eet in het lokaal van juf Marja en juf Marlous. De andere groep eet in het tussenlokaal. Na het eten gaan de kinderen op het kleine plein buiten spelen.
 • De kinderen uit groep 3 worden door de overblijfmedewerker opgehaald in hun klas. De kinderen gaan eerst op het kleine plein buiten spelen. Daarna eten zij in het tussenlokaal.
 • De kinderen uit groep 4 worden door de overblijfmedewerker opgehaald in hun klas. Zij gaan eerst eten in het bso-lokaal. Na het eten gaan zij op het grote plein buiten spelen.
 • De kinderen uit groep 5 worden door de overblijfmedewerker opgehaald in hun klas. Zij gaan eerst op het grote plein buiten spelen. Daarna eten zij in het bso-lokaal.
 • De kinderen uit groep 6 komen met hun jas en tas naar beneden. Zij gaan op het grote plein buiten spelen. De overblijfmedewerker wacht buiten op de kinderen. Daarna eten zij in de aula.
 • De kinderen uit groep 7 en 8 komen met hun jas en tas naar beneden. Zij gaan eerst eten in de aula. Daarna gaan zij op het grote plein buiten spelen.

Algemene afspraken

 • Voor het eten gaan de kinderen naar het toilet, niet tijdens.
 • Er wordt niet met de broodtrommels gespeeld.
 • We blijven van elkaars spullen, en elkaars eten en drinken af.
 • Tijdens het eten blijf je aan tafel zitten. Afval kan in de bakken die op de tafels staan.
 • Tijdens het eten is het rustig, we praten gezellig met elkaar, we gillen niet.
 • Je mag 1 snoepje meenemen. Snoepjes worden niet aan anderen gegeven of onderling geruild.
 • Je eet eerst je brood op, minimaal 1 boterham en pas daarna je snoepje.
 • Je mag naar binnen als het echt nodig is.
 • Bij slecht weer spelen we binnen in de gymzaal (grote en kleine) en/of in het overblijflokaal.
 • Speelgoed ruimen we gezamenlijk op voordat de pauze voorbij is.
 • Om 12.50 uur mogen de kinderen terug naar hun klassen. De kinderen die zijn opgehaald door de overblijfmedewerker worden ook weer door hen naar hun klas teruggebracht.
 • Tijdens het overblijven mag je geen telefoon, mp3-/mp4-speler, iPod of soortgelijk apparaat gebruiken.